• Anlaşmalı Boşanma Davalarının yürütülmesi ile bu davalara ilişkin protokollerin düzenlenmesi
  • Çekişmeli Boşanma Davaları ve maddi-manevi tazminat taleplerine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
  • Boşanma akabinde Mal Paylaşım ve Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davalarının yürütülmesi
  • Nafaka ve Velayetin Değiştirilmesi Davalarının yürütülmesi ile bunlara ilişkin mahkeme kararlarına aykırılık halinde, icra marifetiyle çocuk teslimi dahil hukuki çözüm üretilmesi
  • Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davalarının yürütülmesi
  • Soy bağı, Tanıma, Evlat Edinme ve Nesebin Reddi davalarının yürütülmesi
  • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmelerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi
  • Nişanlılığın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi konularında Fethiye'nin en iyi avukatıdır.

İletişim