• Türkiye'de yaşamak isteyen yabancıların, oturma izni ve oturma izni uzatma başvurularının yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması
  • Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların, vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması
  • Yabancılara, Türkiye'de taşınmaz mal edinilmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul ve Miras Hukukuna ilişkin, hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verilmesi,
  • Yabancı plaka ve sürücü belgelerinin Türkiye'de geçerli hale getirilmesi için gerekli başvuruların yapılması ile takibi ve sonuçlandırılması konusunda Fethiye en iyi avukatıdır

İletişim