• Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi başlatılması ve takibi
 • İlamların icrası
 • İhtiyati Haciz ve Tedbir kararlarının alınması ile bu kararlara karşı itiraz davalarının yürütülmesi
 • Ödeme Emrine itiraz edilmesi ile İtirazın İptali davaların yürütülmesi
 • İcra Hukuk Mahkemelerinde (Kiralananın Tahliyesi ve Teslimi, Borca veya İmzaya İtiraz vb. Davalarında) dava vekilliği
 • İcra Ceza Mahkemelerinde (Karşılıksız Çek Düzenlenmesi, Taahhüdü İhlal, Nafaka vb. Davalarında) dava vekilliği
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davalarının yürütülmesi
 • İstihkak Davalarının yürütülmesi
 • İflas Yoluyla İcra Takibi ve İflas Davalarının yürütülmesi ile iflas masasına alacak kaydının yapılması
 • Ticari Şirketler İçin konkordato başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması ile konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Haciz kaldırma işlemlerinin yürütülmesi hususunda danışmanlık ve vekillik hizmeti verilmesi
 • Temsilen ihalelere katılınması ile İhalenin Feshi davalarının yürütülmesi
 • Alacaklı veya borçlu vekili olarak, icra ve iflas hukukuna ilişkin diğer davaların yürütülmesi konularında Fethiye'nin sayılı avukatlarındandır

İletişim