• KVKK kapsamında, şirketlerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi ile envanter düzenlenmesi ve VERBİS kaydının yapılması
  • Şirketlerin, KVKK kapsamında, müşterileriyle ve iş ortaklarıyla, akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyum sağlanması amacıyla, Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (Hukuk, İK, IT, Pazarlama, Halkla İlişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin verilmesi

İletişim