• Vasiyetname, Mirasçı Atama Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ve benzeri Miras Hukukuna ilişkin, Ölüme Bağlı Tasarrufların düzenlenmesi, iptali ile bunlardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların yürütülmesi
  • Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) alınması ve iptali
  • Mirasın Reddi, Mirastan Feragat ve Mirastan Yoksun Bırakma Davalarının yürütülmesi
  • Muvazaalı miras işlemlerine karşı İptal Davası ile hukuki sürecin yürütülmesi
  • Miras ortaklığının İzaleyi Şüyu Davası yoluyla sonlandırılması davalarında Fethiye avukatları arasındadır

İletişim