• Tüketici Sözleşmelerinin, güncel mevzuata uygun olarak akdedilmesi
  • Haksız şart, ayıplı mal veya hizmet vb. durumlarda, Tüketici Hakem Heyeti başvurularının yapılması, takibi ve neticelendirilmesi
  • Tüketici uyuşmazlıklarında, dava şartı zorunlu arabuluculuk sürecinde, taraf vekilliği hizmeti sunulması
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde, dava açılması, açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması

İletişim